Beata Grabowska – Bujna

Beata Grabowska - Bujna

Prezes zarządu, dyrektor Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej JSW. Na co dzień, zarządza spółką odpowiedzialną m.in. za transport kolejowy węgla na obszarze obejmującym tory stacyjne kopalń: Borynia, Budryk, Jas-Mos, Zofiówka, Pniówek i Krupiński wraz z przyległymi torami szlakowymi oraz stację zdawczo-odbiorczą Pawłowice Górnicze. Dzięki jej działalności, JSK Sp. z o.o. została uhonorowana w tym roku Złotym Laurem w kategorii: polskie przedsiębiorstwo, a także CERTYFIKAT honorowego medalu Izby Przemysłowo – Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Oprócz tego, pani prezes zaangażowała się w organizację Babskiego Combra dla pracownic Grupy Kapitałowej JSW. W tym roku odbyła się druga edycja imprezy.

Zobacz również