Beata Libera-Malecka

Beata-Libera-Małecka

Wiceminister Zdrowia, Pełnomocnik premier Ewy Kopacz ds. zdrowia publicznego. Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Przewodnicząca Podkomisji Stałej do spraw Zdrowia Publicznego oraz Przewodnicząca Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. Posłanka na Sejm RP V, VI i VII kadencji.

Całe życie zawodowe związana z problematyką ochrony zdrowia. Lekarz II stopnia specjalizacji z laryngologii. Doktor nauk medycznych – ukończone studia doktoranckie na Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w 1990 r. Specjalista w zakresie zdrowia publicznego- studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia ukończone na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 2001–2002 pełniła obowiązki dyrektora Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, w okresie od 2002 do 2005 była dyrektorem naczelnym Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej.

Wyróżniana nagrodami branżowymi, m.in. tytułem „Menedżer Zagłębia” w kategorii przedsiębiorstw dużych (2001), Złotym Medalem Światowej Akademii Medycyny Alberta Schweitzera (2002), nominacją Światowej Fundacji Zdrowie Rozum Serce do Tytułu Promocyjnego Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi dla Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (2004), a także odznakami resortowymi.

Zobacz również