Bogdan Myśliwiec

Bez tytułu

Urodzony 26 marca 1961 roku w Rogowie.

Od  urodzenia związany ze swoją Małą Ojczyzną – Gminą Gorzyce, mieszkaniec Rogowa.

Zawodowo związany z górnictwem, magister ekonomii – absolwent Akademii Ekonomicznej
w Katowicach. Studia podyplomowe skończył na kierunku Rzeczoznawcy Nieruchomości.

Założyciel firmy prywatnej, funkcjonującej na rynku w latach  1991-1998 – właściciel firmy.

Członek Zarządu Gminy Gorzyce kadencji 1998 – 2002, działalność nakierowana na reorganizację i restrukturyzację  jednostek organizacyjnych gminy.

Jeden z założycieli Stowarzyszenia Promocji  Integracji i Rozwoju Gminy Gorzyce funkcjonującego od 1999 roku. Działalność stowarzyszenia ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających kształtowaniu środowiska przedsiębiorczości, rolnictwa i kultury oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych.

Inicjator, założyciel i Przewodniczący Stowarzyszenia Aktywności Dorzecza Olzy założonego w grudniu 2001 roku. Podjęte działania przez członków Stowarzyszenia
w zakresie urealnienia proponowanych inwestycji związanych z budową Centrum Logistycznego w Gorzyczkach; Gmina Gorzyce.

Kierunki działania stowarzyszenia dotyczyły realizacji Programu dla Odry 2006.

Stowarzyszenie w krótkim okresie swojego istnienia nawiązało współpracę
z przedstawicielami inwestorów strategicznych oraz z Rządem RP uzyskując we  wrześniu 2002 roku przyzwolenie i obietnicę wsparcia w dalszym działaniu. Niestety zabrakło politycznego wsparcia w zakresie prowadzonych prac.

Kandydat na Wójta Gminy w wyborach Samorządowych 2002 roku.

Zastępca Prezesa Klubu Sportowego Przyszłość Rogów kadencji 2003 do 2005.

W dalszym ciągu związany z działalnością pozarządową na terenach województwa śląskiego.

Współautor kilkunastu artykułów o tematyce proponowanych i wdrażanych zmian w zakresie zarządzania z wykorzystaniem informatyki w górnictwie.

Aktualnie pracownik Biura Produkcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. . Nadal zaangażowany w działania związane z budową Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice dzięki przejęciu inicjatywy przez Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw w zakresie realizacji PROJEKTU POLSKA 3.0

Zobacz również