Bogdan Węgrzynek

Bogdan Węgrzynek

Prezydent Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców.  Prezes Zarządu Instytutu Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych, Ekspert i stały doradca Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej. V-ce Prezes Zarządu Międzynarodowego Klastra Stosunków Gospodarczych „Futura”, Przewodniczący Prezydium Akademii Rzemiosła Polskiego.

Zobacz również