Dariusz Dziadzio

Dariusz Dziadzio

Poseł na Sejm RP VII kadencji. Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej.

Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych. Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. współpracy gospodarczej pomiędzy Republiką Iraku i Rzeczpospolitą Polską. Zastępca Przewodniczącego Podkomisji stałej ds. rozwoju i rewitalizacji miast. Wiceprzewodniczący Polsko-Hiszpańskiej Grupy Parlamentarnej i Wiceprzewodniczący Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej.

Magister Fizjoterapii, studia ukończone na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Pracował w zawodzie, następnie był przedstawicielem handlowym w branży medycznej. Pracował na stanowisku trenera kadry menedżerskiej w Leadership Management International Polska.

Zobacz również