Andrzej Siemaszko

DLOOPWydarzenia

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Adiunkt w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Ekspert w Komitecie Programowym Regions of Knowledge and Research Potential. Od 2003 roku uczestniczy w programowaniu i implementacji funduszy strukturalnych w Polsce. Doktor nauk technicznych. Jest autorem lub współautorem ponad 50 prac z dziedziny analizy i optymalizacji konstrukcji sprężysto-plastycznych poddanych obciążeniom zmiennym, analizy nośności granicznej i przystosowania, analizy i optymalizacji niezawodnościowej konstrukcji oraz metod numerycznych w mechanice. W latach 1991-94 pracował w projekcie europejskim Brite/Euram w Instituto Superior Tecnico w Lizbonie. Od 1995 roku przygotował z sukcesem i uczestniczył w 30 projektach europejskich. Pełnił funkcję doradcy Ministra Nauki i Informatyzacji. Współautor książki „Jak zostać regionem wiedzy i innowacji”.

Zobacz również