Ekin Taskin

Ekin_Taskin CWC

Aegean Exporters Association, Dyrektor operacyjny i ekspert w dziedzinie klastrów, Turcja

Zobacz również