Elżbieta Syrda

Elżbieta Syrda

Koordynator Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA.

Zobacz również