Ewa Turczańska

Ewa Turczańska

Wykształcenie: MBA Zarządzanie Mediami w MCNY School for Business w Nowym Jorku, BA Zarządzanie Mediami w WSB-NLU, mgr dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka wydziału produkcji filmowej i TV Łódzkiej Szkoły Filmowej, studiów podyplomowych PR na SGH, szkolenia Media Design na IFS – w Międzynarodowej Szkole Filmowej w Kolonii
i w BBC w Londynie. Doświadczenie zdobywała w Apple Film Production, m.in. przy produkcji filmu „Przedwiośnie”, potem
 w Akson Studio przy wielu filmach i serialach TV, m.in. „Oda do radości”, „Solidarność, Solidarność…”, „Magda M.” Pracowała w USA dla ABC przy produkcji TV show „Wife Swap” oraz w Unii Kredytowej PSFCU w NYC jako Communications Specialist. Organizowała w USA niezależne pokazy filmowe, wystawy i koncerty. Po powrocie do Polski pracowała jako PR Manager przy filmie Andrzeja Wajdy „Tatarak”, następnie w Scorpio Studio zrealizowała jako Kierownik Produkcji filmy dokumentalne: „Balcerowicz. Gra o wszystko.” dla HBO w reż. A. Fidyka i A. Więckowskiej, „Prawdziwy koniec zimnej wojny” i “REJS 1989” dla TVP w reż. J. Śladkowskiego, a także filmy reklamowe. Zorganizowała w Waszyngtonie zdjęcia do filmu Władysława Pasikowskiego o Pułkowniku Kuklińskim „Jack Strong”. W 2013 założyła firmę produkcyjną KOSMOS Production, która w dorobku ma m.in. koprodukcję fabularną Marcina Bortkiewicza „Noc Walpurgi”.

Zobacz również