Grzegorz Chocian

pobrane

Biolog środowiska (ekolog) o specjalności hydrobiologia. Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Studia podyplomowe Budownictwo ekologiczne i energooszczędne oraz Nowoczesne systemy zarządzania marką, produktem i informacją w turystyce. Prezes Zarządu i wspólnik EKOTON sp. z o.o., specjalizującej się w ochronie środowiska i rozwoju regionalnym. W latach 2010-2012 ekspert kluczowy ds. ochrony środowiska, zaakceptowany przez Bank Światowy w „Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Doliny Odry z Wrocławskim Węzłem Wodnym”. Koordynator analiz faunistycznych w projekcie budowy zapory i elektrowni na Wiśle poniżej Włocławka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Członek Rady Programowej „Kampanią antyazbestowej” realizowanej w ramach rządowego Programu POKzA. Koordynator projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Centrum Zielonych Technologii”. Trener kluczowy w projekcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt.: „Poprawa standardów w procedurach ocen oddziaływania na środowisko”. Autor i współautor wielu dokumentacji biznesowych, i analiz środowiskowych. Inżynier kontraktu w projektach inwestycyjnych związanych z budową kluczowej infrastruktury komunikacyjnej oraz obiektów turystycznych. Współautor Białej Księgi Infrastruktury. Eko-negocjator. Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono. Oficjalny „Partner” Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A.. Oficjalny „Trener marketingu turystycznego w regionie” z ramienia Polskiej Organizacji Turystycznej. W latach 2006-2008 koordynator projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. Przedstawiciel konkursu „Teraz Polska” w regionie płn.-wsch. W 2006 r. odznaczony przez Ministra Gospodarki odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”.

Zobacz również