Grzegorz Wiśniewski

Grzegorz Wiśniewski – Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej

Założyciel i prezes zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, inżynier, ekonomista, promotor energetyki odnawialnej i prosumenckiej, działacz społeczny

Zobacz również