Izabela Witczak

Izabela Witczak

Adiunkt, kierownik Zakładu Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu. Prezes Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Jakością i Ryzykiem w Ochronie Zdrowia. Całe życie zawodowe związana z problematyką jakości i bezpieczeństwa szeroko pojętych procesów medycznych dotyczących  zarówno pacjenta jak i personelu świadczącego usługi zdrowotne. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności „ekonomika w ochronie zdrowia”, tytuł naukowy uzyskany na  Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarówno rozwój naukowy  jak i  praktyka ukierunkowana na  wdrażanie standardów Polskich i międzynarodowych  w zakresie jakości , bezpieczeństwa i ryzyka w podmiotach leczniczych. Uczestnik  w międzynarodowych stażach  naukowych  we Włoszech: Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente (The Clinical Risk Management and Patient Safety Centre of Tuscany), oraz w USA (Sentara Leigh Hospital and Sentara Virginia Beach General Hospital).  Ekspert w polsko-europejskich projektach w zakresie ochrony zdrowia realizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym : „Portrety Szpitali – Mapy Możliwości” czyli monitorowania jakości usług publicznych oraz benchmarkingu z zakresu funkcjonowania szpitali  oraz  PPP SAXPOL- badanie partnerstw publiczno-prywatnych ,w tym w ochronie zdrowia. Autor i współautor wielu publikacji naukowych w zakresie jakości  i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej.

Zobacz również