Jacek Janiszewski

Jacek-Janiszewski-300x300

Minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Premiera Jerzego Buzka w latach 1997-1999, Sekretarz Stanu – kierownik resortu rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Hanny Suchockiej w 1993 r., poseł na Sejm III kadencji. Założyciel i Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”.

Po zakończeniu pracy w parlamencie zajął się działalnością doradczą (doradzał przedsiębiorstwom prywatnym), obronił pracę doktorską na temat zjawisk socjologicznych na wsi w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Prowadzi wykłady na uczelniach wyższych, m.in. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Ukończył studia na Wydziale Zootechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Następnie uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Od 1992 należał do Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego: od 1994 był wiceprezesem zarządu wojewódzkiego w Szczecinie i członkiem zarządu krajowego SLCh. W 1997 przystąpił do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, w latach 1997-1998 pełniąc funkcję prezesa tej partii, następnie do 04.2000 przewodniczącego rady politycznej, a do 03.2001 wiceprezesa. Był w PPChD. Działał w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym – Ruchu Nowej Polski oraz w Partii Centrum. W latach 1985–1989 pracował w Kombinacie PGR Goleniów: od 1985 do 1986 jako zootechnik, a od 1986 do 1989 jako kierownik Gospodarstwa Rolnego w Bogusławiu. W latach 1989–1990 był zastępcą dyrektora Kombinatu PGR Wapnica. Od 1990 był dyrektorem Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, od 1992 do 1995 dyrektorem oddziału Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w tym mieście. W 2011 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zobacz również