Jacek Siwiec

Jacek_Siwiec

Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w instytucjach rządowych i prywatnych w zakresie: Health Technology Assessment (HTA), Evidence-Based Medicine (EBM), Total Quality Management (TQM), wskaźników medycznych, pomiarze jakości życia (QoL) i satysfakcji klientów. Współpracował z instytucjami międzynarodowymi takimi jak: WHO (agenda HEN), EUnetHTA, HTAi oraz uczelniami. Kierował kilkunastoma ogólnopolskimi programami badań społecznych i marketingowych (badanie postaw, opinii) wraz z przygotowaniem programów kampanii społecznej. Brał udział w programie Ministerstwa Zdrowia RP – IDOL oraz ogólnopolskim pilotażowym programie zbierania wskaźników medycznych oraz przygotowywał program Data Management.

Zobacz również