Jakub Karp

Jakub Karp

Ekspert ds. Benchmarkingu Klastrów z Certyfikatem Europejskiego Sekretariatu Analiz Klastrowych (ESCA) uprawniającym do jego przeprowadzania. Associate Trainer European Foundation for Clusters Excellence z uprawnieniem do samodzielnego prowadzenia szkoleń w ramach inicjatywy Cluster Excellence.

Koordynator projektów w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Koordynator projektu „Capacity Development For Cluster Managers Project” CIP. Specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz w rozliczaniu projektów inwestycyjnych i szkoleniowych, w tym projektów współfinansowanych ze środków UE. Pracował przy licznych wielomilionowych projektach.

Posiada Level 5 Diploma In Management z Chartered Institute of Management, Certyfikat Kompetencji Menedżerskich z BD Center, Certyfikat z Zarządzania projektami metodą IPMA poziom D z SPMP i Certyfikat ukończenia Kursu audytorskiego CIA Business Consulting Group. Prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie opracowywania biznesplanów.

W RARR S.A. był Doradcą ds. biznesplanów, Spec. ds. promocji, rekrutacji i kontaktów z mediami, Spec. ds. realizacji projektu, Spec. ds. promocji rekrutacji, szkoleń i staży oraz Spec. ds. finansowych. Pracował jako Trener w zakresie opracowania biznesplanu oraz Doradca ds. biznesplanów

Absolwent Ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim, Administracji i Zarządzania w Biznesie na University of Huddersfield (nagroda dla najlepszego studenta kierunku) oraz studiów podyplomowych Matematyka w finansach na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zobacz również