Jerzy Wolanin

jwolanin

Komendant-rektor SGSP (dalej Szkoła Główna Służby Pożarniczej), od 15 czerwca 1992r. do 31 stycznia 2005r. Ur. w 1950rAbsolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Pożarniczo-Technicznej Szkoły w Moskwie i Akademii Sztabu Generalnego. Od 1973r. asystent w WOSP i SGSP. Mianowany na stopień podporucznika pożarnictwa 1 września 1977r. Od 1 stycznia 1986r. zastępca dyrektora ds. naukowo badawczych Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.Ekspert NATO ds. ochrony ludności. W l. 2006-2012r.- prorektor ds. naukowo-dydaktycznych i studenckich SGSP. Kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego SGSP.

Doktor honoris causa Politechniki Wileńskiej. Tytuły naukowe: magister fizyki-1973r.doktor-1984r., doktor habilitowany- 1989r., profesor- 1992r.,21 grudnia 2007r.- prezydent RP nadał u naukowy tytuł profesora.Pierwszy komendant-rektor uczelni pożarniczej w Polsce, awansowany do stopnia generalskiego.

Autor wielu prac naukowych, projektów badawczych i artykułów z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa, zjawisk towarzyszących pożarowi.

Zobacz również