Jiří Cieńciała

Jiri Cienciała

Czeski polityk narodowości polskiej, były dyrektor generalny Huty Trzynieckiej, rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Ostrawie. Od 10 czerwca 2013 minister przemysłu i handlu w rządzie Jiřego Rusnoka.

Jest absolwentem polskiego gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Potem ukończył Wyższą Szkołę Górniczą w Ostrawie. Jest członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej i prezesem zarządu Czesko-Polskiej Izby Handlowej.

Zobacz również