Joanna Dzieńdziora

J. Dzieńdziora

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Koordynator ds. Seminarium Doktorskiego. Ukończyła Polsko-Niemieckie Studium „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” organizowane przez Centrum Doskonalenia Zarządzania – CEDOZ oraz Internationale Berufsakademie Berlin – IBA. Trener biznesu. Wykładowca MBA oraz studiów podyplomowych. Koordynator projektów doradczo-szkoleniowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz budowania dialogu społecznego. Tematyka realizowanych szkoleń w obszarze HR obejmuje: planowanie zatrudnienia, dobór pracowników, wartościowania pracy, system ocen pracowniczych, zarządzanie talentami oraz zarządzanie kulturą organizacji. Organizatorka wielu konferencji naukowych. Moderator  warsztatów oraz paneli dyskusyjnych. Ekspert dziedzinowy warsztatu „Kreowanie rynku pracy” Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth, Katowice 2015.

Zainteresowania badawcze autorki skupiają się wokół zagadnień dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, zjawiska lobbingu oraz roli kobiet w biznesie. Autorka książek oraz artykułów w zakresie subdyscypliny zarządzanie zasobami ludzkimi, wieloletni  pracownik administracji publicznej.

Zobacz również