Katarzyna Adamiak

Adamiak zdjęcie

Absolwentka Szkoły Głównej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych dyscyplina nauki o zarządzaniu. Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz doradztwa strategicznego. Wykładowca przedmiotów z zakresu nauk o zarządzaniu, zarządzania produkcją, audytu jakości, promotor i recenzent prac dyplomowych. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu innowacyjności, społecznej odpowiedzialności biznesu, marketingu, kooperacji, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia klastrów i sieci. Autorka raportów, sprawozdań projektowych i licznych publikacji naukowych. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zobacz również