Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą. Prezes TNOiK o/Dąbrowa Górnicza. Absolwentka studiów wyższych na kierunku Zarządzanie i Marketing. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2003 roku na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Do najważniejszych dziedzin specjalizacji naukowej należą ekonomia, ekonomika rynku pracy, szkolnictwo oraz marketing. Menedżer wielu projektów, w tym szczególnie podnoszących kwalifikacje osób dorosłych. Kierowała pracą zespołu przym.in. takich projektach jak: „Innowacyjne specjalności na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej”, „Chcemy się rozwijać!” – rozszerzenie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, „Nowe kwalifikacje – Twórczy nauczyciel”, „Technologie informatyczne w kształceniu nowoczesnych kadr”, „Przez edukację do nowoczesnych kadr” – studia podyplomowe dla przedsiębiorców.

Zobacz również