Kazik Anhalt

photo

Prowadzi własna działalność w obszarze strategicznego zarzadzania innowacjami oraz government affairs. Absolwent Instytutu Politologii i Europeistyki im. Jean Monnet Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiadacz certyfikatu pierwszego stopnia w zarządzaniu i rozwiązywaniu problemów TRIZ wydanego przez międzynarodowe stowarzyszenie MATRIZ.

Członek grupy ekspertów przy Komisji Parlamentarnej d/s Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii. Współpracuje z krajowymi klastrami kluczowymi i liderami inteligentnych specjalizacji sektora ICT. Zajmuje się tematyką Digital Single Market, a także partnerstwa publiczno- prywatnego na rzecz badań, rozwoju i innowacji z udziałem Komisji Europejskiej. Przy współpracy z krajowymi klastrami kluczowymi ICT pomysłodawca idei konsolidacji polskiego ekosystem innowacji wokół inicjatywy utworzenia krajowej platformy Big Data, której celem jest efektywne pozycjonowanie w ramach programu Horyzont 2020.

Jako członek Komitetu Sterującego Polska 3.0 nominowany do Zarządu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rzecz, którego od 2013 roku prowadzi kampanię informacyjną i promocyjną również z wykorzystaniem instrumentów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

W latach 2008- 2010 członek panelu doradczego d/s innowacji i zmian systemowych przy Gabinecie Premiera Irlandii oraz członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszalku Senatu.

Zobacz również