Kazimierz Barczyk

Kazimierz Barczyk  - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Polski prawnik, sędzia i adwokat, polityk oraz samorządowiec. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w okresie rządu Jerzego Buzka, poseł na Sejm I i III kadencji, zastępca przewodniczącego i sędzia Trybunału Stanu.

Zobacz również