Krzysztof Cygoń

Krzysztof Cygoń

Kierownik Działu Technicznego oraz Pełnomocnik ds. SZJ w PHU Technomex Sp. z o.o. – polskiej firmie produkującej i dystrybuującej najwyższej klasy sprzęt rehabilitacyjny.

Urodzony w 1984 roku. W 2008 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Wydziale Organizacji i Zarządzanie Politechniki Śląskiej. W chwili obecnej kontynuuje edukację na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim.

W firmie Technomex zajmuje się m.in. koordynacją projektów badawczo-rozwojowych realizowanych wspólnie z partnerami naukowymi oraz wdrażaniem na rynek nowoczesnych technologii rehabilitacyjnych takich jak systemy analizy ruchu oraz roboty rehabilitacyjne, w tym egzoszkielety. Reprezentuje również firmę na targach krajowych i międzynarodowych oraz prowadzi szkolenia z praktycznego wykorzystania sprzętu diagnostycznego w kraju i za granicą. Prowadzi również wykłady zamawiane dla studentów uczelni technicznych z praktycznego zastosowania technologii biomechanicznych. W ramach pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. SZJ nadzorował certyfikację nowych, aktywnych wyrobów medycznych wdrożonych na rynek przez Technomex.

Zobacz również