Ewa Kuriata-Kościelniak

Kuriata-Kościelniak Ewa

dr n. med. w zakresie zdrowia publicznego. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Obecnie starszy wykładowca w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Domeną zainteresowania naukowego oraz obszarem realizacji działalności dydaktycznej, zarówno w kształceniu przed-jak i podyplomowym, są szeroko rozumiane zagadnienia zdrowia publicznego, w tym aspekty zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzanie jakością w ochronie zdrowia. Autorka ponad 50 publikacji z tego zakresu tematycznego. W latach 2000 – 2006 pełniła funkcję Prodziekana ds. Studentów na Wydziale Zdrowia Publicznego AM. Od roku 2001 aktywny audytor SZJ w Uniwersytecie Medycznym, nadzorujący jakość procesu dydaktycznego oraz badań naukowych. W roku 2011 była członkiem-założycielem, a obecnie pełni funkcję sekretarza zarządu Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego z siedzibą we Wrocławiu. Jest członkiem Rady Naukowej kwartalnika Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Nursing and Public Health oraz redaktorem tematycznym kwartalnika Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia. Od roku 2015 jest członkiem stowarzyszenia Międzynarodowy Instytut Zarządzania Jakością i Ryzykiem w ochronie Zdrowia. Organizator i aktywny uczestnik krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych, w tym cyklicznie organizowanego Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia oraz Wrocławskich Dni Zdrowia Publicznego.

Zobacz również