Lech Kuchnowski

Lech Kuchnowski

Absolwent Politechniki Gdańskiej, inż. mech., szkutnik, członek Rady Budowy Okrętów, ekspert Klastra Morskiego, działacz społeczny. Członek projektu POLSKA 3.0

Zobacz również