Magdalena Wróbel

Magdalena Wróbel zdjęcie 1

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Asystent w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Absolwentka studiów podyplomowych Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego. Autorka rozprawy doktorskiej nt. „Model zarządzania konsumpcją odpowiedzialną instrumentem rozwoju zrównoważonego i trwałego”. W swojej działalności naukowej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi społecznej odpowiedzialności biznesu, konsumpcji odpowiedzialnej oraz rozwoju zrównoważonego i trwałego. Uczestniczyła w realizacji 8 zespołowych projektów badawczych i realizowała 2 indywidualne projekty badawcze.

Zobacz również