Maksym Kuzmenko

Maksym Kuzmenko - Dyrektor Departamentu Przemysłu i Rozwoju Przedsiębiorczości w Kijowskiej Miejskiej

Dyrektor Departamentu Przemysłu i Rozwoju Przedsiębiorczości w Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej

Zobacz również