Malgorzata Kulig Juźwiak

Malgorzata Kulig_Juźwiak_zdjęcie

Adwokat – partner w kancelarii adwokackiej DRK&P Długopolski, Rybicka-Kośla, Kulig-Juźwiak i Partnerzy (www.drkp.pl), specjalizująca się w regulacjach prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego, a w szczególności prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska (w tym prawa Unii Europejskiej), audytów stanu prawnego nieruchomości oraz procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej.

Autorka licznych szkoleń (w szczególności dla branży turystyczno-narciarskiej i gazowniczej) oraz publikacji z opisanego powyżej zakresu, prelegent na konferencjach branżowych i prawniczych.

Jako twórca opracowań na temat identyfikacji i likwidacji barier prawno-środowiskowych w rozwoju inwestycji oraz projektów zmian legislacyjnych w tym zakresie – uczestniczka prac Podkomisji ds. nowelizacji Kodeksu cywilnego oraz Zespołu Parlamentarnego do spraw Rozwoju Narciarstwa i Turystyki. Ekspert Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Współpracuje z inwestorami realizującymi przedsięwzięcia z listy mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W celu likwidacji barier hamujących rozwój inwestycji budowlanych w Polsce, współpracuje również z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców takimi jak Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne.

Zobacz również