Marcin Lis

Marcin Lis

Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB, Wiceprezes TNOiK o/Dąbrowa Górnicza, Wiceprzewodniczący Komisji Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami i innowacjami systemów zintegrowanych, zaangażowany w rozwój i działalność wielu klastrów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym. Współorganizator Światowego Kongresu Klastrów. Jeden z inicjatorów uruchomienia unikalnych studiów podyplomowych na kierunku: Menedżer Klastra Executive MBA. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne, zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych w zakresie prowadzenia projektów biznesowych. Zajmował kluczowe stanowiska menedżerskie, związane z zarządzaniem projektami, jakością i procesami, marketingiem oraz obsługą klienta.

Zobacz również