Maria Andrzej Faliński

Falinski-OK

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu w Poznaniu oraz wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowej Akademii Nauk. Odbył staże naukowe i wykłady gościnne w Austrii, Włoszech, Niemczech i Danii. Jest autorem licznych publikacji z zakresu politologii.

W latach 1994-1997 był dyrektor Biura Parlamentarnego w Ministerstwie Obrony Narodowej. W latach 1997-1998 dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych oraz Departamentu Integracji z NATO w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
Lata 1998-2000 poświęcił się pracy w Izbie Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych. Od roku 2000 pełni funkcję dyrektora generalnego w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zrzeszającej sieci sprzedaży wielkopowierzchniowej.

Zobacz również