Mariusz Figurski

Prof. dr hab.inż. Mariusz Figurski – Klaster Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

prof. dr hab. Inż.  Prorektor ds. rozwoju

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej kierunku elektromechanika. Po rocznej praktyce dowódczej w 1990 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w WAT na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji, początkowo jako inżynier, następnie jako asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny, prodziekan ds. naukowych . Od 2012 roku pełni obowiązki prorektora ds. rozwoju WAT. Jest specjalistą w zakresie geodezji satelitarnej i technik kosmicznych. Dorobek naukowo-badawczy obejmuje 5 monografii lub rozdziałów w monografiach, ponad 300 prac naukowych oraz ponad 200 referatów i komunikatów konferencyjnych. Członek: Komitetu Geodezji PAN, Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, The Institute of Navigation, EUREF Troposphere Parameter Estimation. Pomysłodawca i założyciel Centrum Geomatyki Stosowanej.

Zobacz również