Mariusz Piechota

Mariusz_Piechota

Profesor Mariusz Piechota – Prezes Zarządu Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED . Lekarz, prawnik, członek ESA, ESICM, a także Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, brał udział przy opracowaniu standardów anestezjologicznych, na potrzeby krajowych rozporządzeń. Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego.

Zobacz również