Michał Jasieński

Michał Jasieński

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD). Od 2005 roku profesor nadzw. w WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady w języku polskim lub angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, teorii przywództwa oraz metod kreatywności i krytycznego myślenia. W latach 2007-2009 dziekan wydziału w WSB-NLU. W latach 2010-2012 oraz 2012-2014 koordynuje projekty w ramach programu “Kreator Innowacyjności”. Założył Centrum Innowatyki WSB-NLU, zajmujące się szkoleniami i pracą badawczą w zakresie innowacyjności. Obecnie Centrum jest częścią konsorcjum w międzynarodowym projekcie badawczym nt. innowacji w ramach 7 Programu Ramowego UE. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny biologii, metodologii nauk ilościowych, dydaktyki oraz zarządzania wiedzą i innowatyki, publikowanych w wydawnictwach krajowych (Rzeczpospolita, Polityka, Znak, Gazeta Finansowa) i w światowej klasy pismach naukowych (Nature, PNAS USA, Scientometrics, The Scientist). Współzałożyciel i vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz członek zarządu “Kyoto-Kraków Foundation” przy Muzeum Manggha w Krakowie.

Zobacz również