Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca

Z zawodu fotograf i informatyk. Studiował w Bielskiej Wyższej Szkole im. Jana Tyszkiewicza (uzyskując tytuł zawodowy inżyniera), następnie odbył studia magisterskie na Politechnice Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

W 2006 został wybrany na urząd prezydenta Wodzisławia Śląskiego z listy lokalnego komitetu wyborczego. W chwili objęcia urzędu miał 27 lat, stając się tym samym najmłodszym urzędującym prezydentem miasta. W lutym 2007 został powołany na przewodniczącego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, a lipcu tego samego roku na zastępcę przewodniczącego rady społecznej w miejskim ZOZ. W marcu 2010 został członkiem Platformy Obywatelskiej. W tym samym roku uzyskał reelekcję na urząd prezydenta miasta. 9 czerwca 2013 odbyło się referendum w sprawie odwołania prezydenta, które okazało się nieważne z uwagi na zbyt niską frekwencję. W 2014 Mieczysław Kieca w pierwszej turze głosowania został kolejny raz wybrany na stanowisko prezydenta Wodzisławia Śląskiego.

W 2010 odznaczony odznaką honorową „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”.

Zobacz również