Paweł Galbarczyk

Paweł Galbarczyk

Prezes Spółki Project Power, od 13 lat doradza MŚP w zakresie pozyskiwania dotacji na nowe inwestycje, projekty R&D oraz projekty rozwojowe. Specjalizuje się w podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności firm, komercjalizacji nowych rozwiązań poprzez m.in. wykorzystanie funduszy UE i budżetu państwa, pomocy w zakresie optymalizacji zarządzania, wdrażania działań badawczo-rozwojowych, uzyskiwania zabezpieczeń praw własności intelektualnych.

Ekspert w Komisjach Oceny Projektów o zasięgu krajowym jak i regionalnym, w przeszłości związany z Instytucjami zajmującymi się kontraktacją i rozliczaniem środków unijnych.

W wyniku długoletniej i owocnej współpracy z licznymi podmiotami spowodował powstanie międzynarodowego klastra – International Hydraulic and Engineering Cluster (IHEC), który skupia firmy z rynku krajowego i zagranicznego (o zasięgu międzynarodowym) z branży hydraulicznej i maszynowej.

Zobacz również