Peter Nowak

Peter_Nowak

Senior Account Manager  - BKK VBU w Berlinie. Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych w Niemczech w szczególności w obszarze państwowej służby zdrowia. Z tytułu swojej specjalizacji uczestniczył jako referent i panelista w wielu międzynarodowych konferencjach forach ekonomicznych i kongresach. Jako expert Polskiego Konsorcjum Turystyki Medycznej brał czynny udział w promocji polskich ośrodków medycznych w Niemczech. Prezes Pangea Network Germany  - organizacji non-profit dla polskich profesjonalistów w Berlinie. Poprzez aktywny networking wspiera polskie przedsięwzięcia w Niemczech i na Świecie. Udziela sie społecznie jako mentor i partner stowarzyszenia polskich kobiet w Berlinie  – “Polki w Berlinie e.V“

Zobacz również