Piotr Daniluk

daniluk2

Ukończył w 1990 roku II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w zakresie chorób  wewnętrznych. Absolwent Studiów Podyplomowych – Zarządzanie w Służbie Zdrowia, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi  oraz – Zdrowie Publiczne Organizacja i Zarządzanie, Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego.

Od 1995 roku związany z Grupą PZU. Autor i współtwórca systemu oceny ryzyka podmiotów leczniczych w ubezpieczeniach z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej Placówek Medycznych w PZU SA. Dyrektor ds. medycznych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Jest specjalistą w zakresie oceny i definiowania rozwiązań zmniejszających ryzyko medyczne w podmiotach leczniczych. Jego ekspertyza poparta jest wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania wizytacji szpitali w celu oceny ryzyka medycznego on-site.

Aktywnie działa w zakresie poprawy bezpieczeństwa pacjentów podczas procesów diagnostyczno – terapeutycznych. Uczestnik i wykładowca wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Współautor Standardów Medycyny Ubezpieczeniowej, rekomendowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Członek Biura ICLAM (International Committee for Insurance Medicine) oraz Rady Międzynarodowej EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security). Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny  Ubezpieczeniowej, obecnie wiceprezes Zarządu Towarzystwa.

Zobacz również