Jerzy Buzek

Jerzy Buzek

Przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012. Od 2004 roku sprawuje mandat europosła. Premier rządu RP w latach 1997–2001, poseł na Sejm III kadencji. Naukowiec, profesor zwyczajny nauk technicznych.

Był sprawozdawcą w ramach Siódmego Programu Strukturalnego na rzecz Badań i Innowacji, a także sprawozdawcą Europejskiego Planu Strategicznego w zakresie Energii i Technologii. W latach 2004-2009 był członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Pracował w Stałej Delegacji Parlamentu Europejskiego w Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina oraz w Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). W 2004 roku został Wiceprzewodniczącym Europejskiego Forum Energetycznego. W okresie jego rządów Polska przystąpiła do NATO, prowadzono także negocjacje nad członkostwem w Unii Europejskiej. W 2010 roku został członkiem Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. PAN – od 1963 w Komitecie Naukowym Instytutu Inżynierii Chemicznej, w latach 1982-1997 Sekretarz Naukowy a od 1997 roku dyrektor ds. naukowych. W latach 1992-1997 był w Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Laureatem wielu nagród i wyróżnień. Uzyskał tytuł „Eurodeputowany 2006 w kategorii badania naukowe i technologie”. W 2009 r. został okrzyknięty Liderem Polskiego Biznesu. W 2012 roku został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego.

Zobacz również