Przemysław Kuśmierek

Przemysław Kuśmierek,

Założyciel Migam.org oraz ekspert CEO IT, certyfikowany project manager PRINCE 2, inżynier CISCO CCNA, Microsoft MCSA z 8-letnim doświadczeniem zarządzenia projektami IT dla różnych instytucji włączając wydawnictwa. Niedawno znalazł się na liście New Europe 100 wybitnych pretendentów z Europy Środkowo-Wschodniej. Project Manager kinecttranslatora odpowiedzialny za system rozpoznawania, system e-learningu, tłumaczenia i treningi online, Metro Applications dla Windows 8 Microsoft i systemu tłumaczenia języka migowego używającego kamer Kinect. Jest również odpowiedzialny za współpracę z Microsoftem i T-Mobile.

Zobacz również