Rafał Baniak

Rafał Baniak

Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy ministra pracy i polityki społecznej. W okresie 2003–2004 był radcą wiceprezesa Rady Ministrów oraz p.o. dyrektora sekretariatu wiceprezesa rady ministrów Jerzego Hausnera.

Od 14 maja 2004 do 17 listopada 2005 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej.

W 2006 został dyrektorem w Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, a następnie doradcą prezydenta i zastępcą dyrektora generalnego w Konfederacji Pracodawców Polskich.

17 grudnia 2007 objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. 1 grudnia 2011 objął tożsame stanowisko w Ministerstwie Skarbu Państwa do 10 czerwca 2015.

Po odejściu z rządu objął stanowisko wiceprezydenta wykonawczego Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. W październiku 2015 z ramienia tej organizacji został członkiem nowo powstałej Rady Dialogu Społecznego. Jest członkiem rady Fundacji Promocja Polska.

Zobacz również