Renata Rycerz

Renata Rycerz

Doradca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE, Delegat do obszaru tematycznego „Bezpieczne Społeczeństwa”, PR HORYZONT 2020

Zobacz również