Roman Kolek

Roman Kolek

Wicemarszałek województwa opolskiego, posiada doświadczenie samorządowe, jak i na stanowiskach zarządzania w ochronie zdrowia. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Chęć ciągłego doskonalenia skłoniła go także do ukończenia szeregu studiów podyplomowych
z zakresu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia.

Pracował w ZOZ-ie w Strzelcach Opolskich – najpierw jako stażysta, potem lekarz anestezjolog i zastępca ordynatora. W latach 1999-2002 był Dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
W 2002 roku został zastępcą Dyrektora Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych
ds. medycznych, a od powstania Narodowego Funduszu Zdrowia pełnił funkcję zastępcy dyrektora Opolskiego OW NFZ.

Pierwsze kroki w samorządzie stawiał jako radny Powiatu Strzeleckiego,
zaś w latach 2003-2004 był radnym województwa opolskiego. Od 2010 r. zasiada
w Zarządzie Województwa Opolskiego.

Roman Kolek intensywnie angażuje się w sprawy ochrony zdrowia. Od 2005 r. prowadzi wykłady dla studentów podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
z zakresu monitorowania i finansowania refundacji leków. Od października 2007 r.,
we współpracy z prof. Walerią Hryniewicz – nadzorującą Narodowy Program Ochrony Antybiotyków prowadzi Program Racjonalizacji Antybiotykoterapii w podstawowej opiece zdrowotnej. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach poświęconych prowadzonym w Europie działaniom ograniczającym szerzenie się zakażeń i zmniejszającym konsumpcję antybiotyków. Brał także udział
w opracowywaniu zmian w polityce zdrowotnej państwa w ramach inicjatywy „Akademia Zdrowia 2013”. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu zdrowia publicznego i finansowania świadczeń zdrowotnych.

Zobacz również