Stanisław Staniszewski

stanisław staniszewski

Ukończył studia na kierunku Budownictwo Wodno – Melioracyjne na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Członek Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Posiada bogate doświadczenie, które zdobył m.in. w Iraku i na Ukrainie

Zobacz również