Tomasz Leśniak

Tomasz Leśniak2

Współinicjator i Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED. Współinicjator Polskiego Klastra dla Innowacji i Środowiska (Klastra Południe). Koordynuje prace zespołu ds. obsługi inwestorów. Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, gdzie współodpowiedzialny jest za kontakty handlowe pomiędzy różnymi klastrami, wsparcie nowych Inicjatyw Klastrowych,  oraz za budowanie strategii ich działania.

Zawodowo od ponad 10 lat zajmuje się obsługą inwestorów, doradztwem gospodarczym, w tym tworzeniem i wspieraniem rozwoju nowo powstałych podmiotów gospodarczych. Jest absolwentem Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, Administracji na Uniwersytecie Opolskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji organizowanych przez Politechnikę Opolską.

Zobacz również