Vladimir Repik

Vladimir Repik –Dyrektor Departamentu Finansów w Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej,

Dyrektor Departamentu Finansów w Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej

Zobacz również