Wiesław Banyś

Wieslaw_Banys

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych (filologii romańskiej), od 2008 roku rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), członek zarządu European University Association (EUA). Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2014).

Zobacz również