Wojciech Komorniczak

Wojciech Komorniczak – Klaster BSP, PPT Systemów Bezzałogowych

Wiceprezes Zarządu WB Electronics S.A.

Zobacz również