Wojciech Nowak

pobrane

Dyrektor Centrum Energetyki AGH. W 1979 roku ukończył studia na Uniwersytecie Mariupolskim na Ukrainie. Swoją działalność naukową rozpoczął na Politechnice Częstochowskiej. Od 2000 roku był kierownikiem Katedry Ochrony Atmosfery na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej. W latach 1987-89 asystent naukowy w Tokyo University, a 1991-1994 profesor w Nagoya University, Japonia. W PCz był Dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1996-1997) i Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska (2005-2012), do 2014 Prodziekan ds. Nauki na tym Wydziale, a obecnie pełni funkcję P.O. Dyrektora Centrum Energetyki AGH. Od 01.03.2014 profesor zwyczajny na Wydziale Energetyki i Paliw AGH.

Zobacz również