Wojciech Saługa

Wojciech Saługa marszałek ślaska

Marszałek Województwa Śląskiego. Absolwent akademi Ekonomiczna w Krakowie Wydział Ekonomiki i Organizacji Produkcji.

Urodził się w 1969 roku.

W 1994 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W latach 1994-2002 pracował w ING Banku Śląskim.

W latach 1998-2002 radny Rady Miejskiej w Jaworznie, w latach 2002-2004 wiceprezydent Jaworzna odpowiedzialny za planowanie i inwestycje, urbanistykę, architekturę, geodezję, gospodarkę nieruchomościami oraz obsługę inwestorów.

W latach 2004-2005 Senator RP, a od 2005 roku Poseł na Sejm RP trzech kolejnych kadencji. W trakcie pracy w parlamencie członek komisji: Gospodarki (w tym Podkomisji ds. Energetyki), ds. Unii Europejskiej, Finansów Publicznych. Od 2011 roku członek Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.

Obecnie p.o. przewodniczący Regionu Śląskiego Platformy Obywatelskiej.

Zobacz również