Zdzisława Dacko – Pikiewicz

Zdzisława Dacko - Pikiewicz

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wiceprzewodnicząca w Radzie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodnicząca Komisji Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem przy RIG w Katowicach.. Od 2013 roku jest Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet. Specjalizuje się w zakresie socjologii edukacji, socjologii młodzieży oraz socjologii integracji europejskiej. Redaktor naczelny wydawnictwa naukowego „Nauka i Biznes”. Otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi oraz Honorowy Medal Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Od kilkunastu lat czynnie działa na rzecz wzmocnienia współpracy sektorów nauki i gospodarkim.in. jako członek Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji, zrzeszonego w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Aktywnie wspiera współpracę międzynarodową, realizując programy mobilnościowe, edukacyjne, badawcze oraz podwójnego dyplomowania. Kierując wiodącym ośrodkiem akademickim, w swojej działalności naukowej i zawodowej koncentruje się m.in. na zagadnieniach związanych z promowaniem idei ustawicznego kształcenia, tj. zwiększaniem możliwości kształcenia formalnego oraz nieformalnego na każdym etapie życia i budowaniu postaw przedsiębiorczych wśród dzieci, młodzieży i studentów.

Zobacz również